Редакционен екип

Главни редактори

доц. д.ф.н. Мария Ендрева (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

гл. ас. д-р Иван Тенев (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

Редакционна колегия

проф. д.ф.н. Ана Димова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България)

проф. д-р Биргита Енглунд Димитрова (Стокхолмски университет, Швеция)

проф. д-р Бистра Андреева (Университет на Зарланд, Германия)

проф. д-р Кристин Мелюм Айде (Норвежки университет за наука и технологии, Норвегия)

проф. д-р Ларш Льонрут (Университет на Гьотеборг, Швеция)

проф. д.ф.н. Майа Разбойникова-Фратева (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

проф. д-р Ханс-Герд Винтер (Университет на Хамбург, Германия)

проф. д-р Хенинг Ховлид Верп (Университет на Тромсьо, Норвегия)

проф. д-р Улрике Федер (Хумболтов университет в Берлин, Германия)

доц. д-р Ренета Килева-Стаменова (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

доц. д-р Светлана Арнаудова (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

доц. д-р Томас Оландер (Университет на Копенхаген, Дания)

д-р Александра Прайтшопф (Университет на Клагенфурт, Австрия)

гл. ас. д-р Антония Господинова (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

гл. ас. д-р Владимир Найденов (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

гл. ас. д-р Евгения Тетимова (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

гл. ас. д-р Иван Попов (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

гл. ас. д-р Лилия Бурова (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

гл. ас. д-р Марта Кирилова (Университет на Копенхаген, Дания)

гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

гл. ас. д-р Надежда Михайлова (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)

Секретар и технически редактор

докторант Мария Бакалова (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, България)